Corporate Social Responsibility

De reputatie van een bedrijf is tegenwoordig voor een niet te onderschatten deel afhankelijk van hoe bewust het bedrijf omgaat met de natuur, de medemens en de werknemers. Dit noemt men in het algemeen Corporate Social Responsibility: de sociale en milieukundige verplichtingen van een bedrijf jegens zijn belanghebbenden en de maatschappij in het algemeen. Velen in het bedrijfsleven zijn het er over eens dat Corporate Social Responsibility (CSR) een steeds grotere invloed krijgt.

Het ontstaan van CSR

Sinds wanneer verwachten we eigenlijk van bedrijven dat ook zij hun steentje bijdragen aan maatschappij en natuur? Zo’n twee decennia geleden zag men ‘goed doen’ als de voornaamste taak van non-profit organisaties zoals Greenpeace, het Wereld Natuur Fonds en Amnesty International en van de overheid. Dit hield tegelijkertijd in dat men van bedrijven verwachtte dat ze op zichzelf gericht waren en probeerden zo veel mogelijk winst te maken. Dat was de enige taak van bedrijven en daarop moesten ze zich dan ook richten. Natuurlijk deden bedrijven wel eens wat terug voor natuur of milieu, maar dat gebeurde altijd in de vorm van het uitschrijven van een cheque of het overmaken van een bedrag naar een goed doel.
Gedurende de jaren 70 en 80 begon men voor het eerst te beseffen dat de werkwijze van bedrijven en het welzijn van de maatschappij en de natuur met elkaar verbonden zijn. Dat betekende dus dat bedrijven er niet langer alleen waren om winst te maken. Bedrijven werden zich meer bewust van hun omgeving, vooral omdat er veel oproer ontstond over enkele grootschalige rampen zoals het lekken van chemicaliën door Union Carbide en de olieramp in Valdez, veroorzaakt door Exxon. In de jaren 90 kwam Nike negatief in de media omdat zij hun producten zouden laten fabriceren door slecht betaalde arbeiders in erbarmelijke werkomstandigheden. Dit leidde tot een boycot van Nike-producten.
Vandaag de dag is er een groot bewustzijn bij bedrijven dat zij opereren in een bepaalde omgeving en dat die omgeving niet onverwoestbaar of onuitputtelijk is. Ook weten ze dat ze hun werknemers op een acceptabele wijze moeten behandelen en dat er rekening dient te worden gehouden met de levensomstandigheden van inheemse volkeren in bijvoorbeeld Afrika. Om dit bewustzijn om te zetten in daden vormen bedrijven tegenwoordig netwerken van consumenten, aandeelhouders en organisaties als Greenpeace om te zorgen dat men zuinig omgaat met de omgeving. Ook zijn er vele bedrijven die een nieuw bedrijfsplan opstellen om verantwoordelijker en duurzamer zaken te doen.

Wat is CSR?

Corporate Social Responsibility (soms ook Social Responsibility, Corporate Sustainability of Bewust Kapitalisme) is een veelgebruikte term in het bedrijfsleven wereldwijd.
CSR is:    ‘Het respect dat een bedrijf heeft voor de belangen van de maatschappij, aangetoond door actief te beseffen welk effect de bezigheden van het bedrijf hebben voor consumenten, werknemers, aandeelhouders, de gemeenschap en het milieu.’

Kortom: CSR dwingt een bedrijf verder te kijken dan alleen winst, maar ook aandacht te schenken aan de sociale gevolgen van zijn activiteiten. Een CSR-strategie moet dan ook niet reactief zijn, maar proactief. Dat wil zeggen dat een bedrijf niet simpelweg moet reageren op problemen die op haar pad komen en moet dingen moet veranderen als Greenpeace daarom vraagt, maar dat een bedrijf zelf moet uitzoeken wat bijvoorbeeld de consument wil en wat Greenpeace wil. Op die manier kan een bedrijf een plan opstellen om iedereen tevreden te houden, winst te maken en tegelijkertijd de omgeving te beschermen.