Communiceren over CSR

Als een bedrijf eenmaal besloten heeft om CSR in te voeren in het beleid en ook daadwerkelijk een CSR-strategie ontworpen heeft, is het natuurlijk de bedoeling dat de wereld dit te weten komt. Dus de vraag is nu: hoe communiceer je als bedrijf het beste over je CSR-strategie naar de belanghebbenden (consumenten, investeerders, werknemers, ngo’s) toe? Daarvoor zijn enkele voorschriften bekend, zaken die goed in de gaten gehouden moeten worden bij de communicatie over CSR.

Twee-richtingsverkeer

Het is belangrijk dat de communicatie bestaat uit twee-richtingsverkeer. Het is niet de bedoeling dat een bedrijf simpelweg zegt: wij gaan op zoek naar duurzamere vormen van energie. Integendeel, het is de bedoeling dat het bedrijf de belanghebbenden aanspreekt en zegt: wij willen graag op zoek gaan naar duurzamere vormen van energie, is er iemand die daar ideeën over heeft? Een goed voorbeeld hiervan is de website www.willyoujoinus.com. De makers van deze site (Chrevon, een groot energiebedrijf) richtten zich direct tot het publiek en vroegen om ieders ideeën over schonere energie. De site is nog altijd toegankelijk, al kunnen er geen opmerkingen meer geplaatst worden.

Geen loze beloften

Misschien is dit een open deur, maar een bedrijf moet nooit loze beloften maken op het gebied van CSR. Dit komt vaker voor dan je denkt. Veel bedrijven beweren zich bezig te houden met CSR, maar slechts een klein percentage heeft daadwerkelijk een afdeling CSR op het hoofdkantoor. Wat ook veel plaatsvindt, is ‘greenwashing’. Dit is het misleiden van mensen door de voordelen van bepaalde acties te verdraaien. Zo kan je bijvoorbeeld zeggen dat je 1 miljoen euro stopt in het zoeken naar schonere en duurzamere energiebronnen, maar als dit slechts 1% van je uitgaven als bedrijf is, dan verdraai je de boel in je eigen voordeel.

Transparantie

Het is belangrijk om te allen tijde transparantie na te streven binnen het bedrijf. Op internet is na verloop van tijd alles te vinden over je bedrijf, dus het is verstandiger om dat een stapje voor te zijn en altijd open en eerlijk te vertellen over het bedrijf. Dat betekent dat men niet alleen moet wijzen op de positieve aspecten van de bedrijfsvoeringen, maar ook aandacht moet schenken aan datgene wat absoluut niet goed gaat of wat verbeterd kan worden.

Rapporteren

De laatste, maar zeker niet minste, leidraad is die van rapporteren. Je kan nog zo veel rekening houden met de natuur en je werknemers, maar als niemand dit voor je rapporteert en naar buiten brengt, zal ook niemand dit te weten komen. Zelf rapporteren over de dingen die je doet is ongeloofwaardig, daarom moet een externe partij worden ingehuurd om het voor je te doen – het liefst door harde cijfers te overleggen in plaats van loze woorden.