Stichting voor een goed doel

Waarom een Goed Doel starten?

Soms ontstaat het idee dat men een goed doel wil starten en zo iets wil doen aan deze situatie. Door betrokkenheid bent u dan al een tijdje betrokken bij een goed doel, eigenlijk omdat men u ooit gevraagd heeft om een kleine bijdrage te leveren. Na verloop van tijd kan een actie dermate omvangrijk worden, dat men een goed doel stichting of vereniging wil oprichten.

Als eerste is het belangrijk om te weten dat ons land al rijk is aan ingeschreven Goede Doelen. Er zijn ruim 30.000 goede doelen ingeschreven, maar onduidelijk is hoeveel er daadwerkelijk actief zijn. Dat heeft o.a. te maken met het feit dat een stichting niet verplicht is zijn jaarverslag in te leveren.  Zo’n 16.000 van deze goede doelen en/of stichtingen heeft zich bij de belastingdienst ingeschreven als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

De kans is dus aanwezig dat er al een organisatie actief is in dat gebied en op het gebied waarin je hulp wilt verlenen. Raadzaam is om hier eerst even naar op zoek te gaan, het kan een hoop tijd en geld schelen.

Het oprichten van een stichting moet plaatsvinden bij notariële akte. Dit kan ofwel zijn een akte waarbij direct een stichting in het leven wordt geroepen of een testament waarbij de stichting pas ontstaat na overlijden van de erflater.

Nu begint het pas!

Er zijn op het moment 3 keurmerken, het CBF, KGD, en KGB.

Milieu keurmerk: Green Key. De Green Key is een Internationaal erkend label en hét keurmerk voor milieuvriendelijke bedrijven in de (zakelijke) dienstverlenende sector. Ook door handhaving van de overheid wordt dit keurmerk steeds meer gezien als een bewijs van goed ondernemerschap.