CSR bespreekbaar maken in het MT

Hoewel de meeste organisaties ‘duurzaam’, ‘MVO’ of ‘sociale verantwoordelijkheid’ nastreven, zijn er ook veel onderwerpen die de vergadertafel nooit halen. Het bespreken van onderstaande thema’s hoeft winst en efficiëntie niet in de weg te staan: vaak levert het zelfs meer op! Bedrijfsprocessen

Een goed doel binnen uw bedrijfsvoering

Steeds meer organisaties willen een percentage van hun winst omzetten in een sociaal project. Maar dat kost veel tijd, energie en creativiteit om dat goed te doen. Daarnaast is het niet voldoende om alleen een goed doel uit te kiezen.

Sociaal Ondernemen, meer dan een ideaal?

Als directeur heeft u de afgelopen jaren prachtige resultaten bereikt. Het is nu zover dat u een activiteit toe wilt voegen in de vorm van een ideaal of de overtuiging dat u ‘iets terug wilt geven aan de wereld’. Duurzaam ondernemen vraagt om een stevig beleid, kijkend naar alle processen. Dit beleid omvat doorgaans alle afdelingen en alle processen. Het vinden van de juiste prioriteiten vraagt vaak een aanpak waarbij meerdere disciplines betrokken zijn. Daar kunnen wij bij helpen: In welke vorm dan ook!

Duurzaamheid op de werkvloer

U kunt alleen maar successen behalen als er langdurig draagvlak is vanuit de directie en de medewerkers wanneer het gaat om duurzaam ondernemen. De MVO manager houdt zich bezig met het kenproces, het werkproces en de inkoop. Daarnaast moet hij/zij zichtbaar maken (intern en extern communiceren) wat de organisatie, de toeleveranciers en de medewerkers doen. Duurzaamheid gaat om mensen.

CSR (Corporate Social Responsibility)

De reputatie van een bedrijf is tegenwoordig voor een niet te onderschatten deel afhankelijk van hoe bewust het bedrijf omgaat met de natuur, de medemens en de werknemers. Dit noemt men in het algemeen Corporate Social Responsibility: de sociale en milieukundige verplichtingen van een bedrijf jegens zijn belanghebbenden en de maatschappij in het algemeen. Velen in het bedrijfsleven zijn het er over eens dat Corporate Social Responsibility (CSR) een steeds grotere invloed krijgt.

ING Nederland fonds helpt Nederland vooruit

ING start een nieuwe campagne: Help Nederland vooruit, om goede doelen in Nederland financieel te ondersteunen. Nederlanders kunnen hun eigen goede doel tot 31 januari 2017 aanmelden om in aanmerking te komen voor een donatie van het ING Nederland fonds.  ING vindt het belangrijk om te investeren in omvangrijke maatschappelijke initiatieven en ideeën, maar wil ook lokale projecten in Nederland een steuntje in de rug te geven. Meer

Een olifant van slippers

Ze zien er niet alleen mooi uit, de giraffe-, nijlpaard-, en neushoornbeelden van Ocean Sole, er zit ook nog eens een mooi verhaal achter. De broers Michael en Nicholas Ninaber van Eijben van Nic&Mic – de Europese distributeur – vertellen. Meer